Política de privacitat de l'Aparthotel Mariano Cubi

Protegint la teva privadesa

Política de privacitat de l'Aparthotel Mariano Cubi

Aparthotel Mariano Cubi, S.L. a través del seu web 'www.aparthotelmarianocubi.com' sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuario quedaràn incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Aparthotel Mariano Cubi, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatizat de les dades personals subministrades, necessaries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Aparthotel Mariano Cubi, S.L. , que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable. 

Aparthotel Mariano Cubi, S.L., a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix. 

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses del grup al que pertany Aparthotel Mariano Cubi, S.L, així com a unes altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. 

Aparthotel Mariano Cubi, S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de www.aparthotelmarianocubi.com. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. 

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.aparthotelmarianocubi.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Aparthotel Mariano Cubi, S.L., c/ Marià Cubí, 62-64, 08006 Barcelona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: marianocubi@aparthotelmarianocubi.com.