Condicions de reserva de l'Aparthotel Mariano Cubí

Reserva la teva estada amb confiança!

Condicions de reserva de l'Aparthotel Mariano Cubí

Les presents Condicions Generals de Reserva (d'ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre APARTHOTEL MARIANO CUBI SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que APARTHOTEL MARIANO CUBI SL posa a la vostra disposició a la seva www.aparthotelmarianocubi.com.

La reserva mitjançant els llocs web d'APARTHOTEL MARIANO CUBI SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat d'APARTHOTEL MARIANO CUBI SL.

Aquestes condicions són aplicables sens perjudici de laplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre APARTHOTEL MARIANO CUBI SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

APARTHOTEL MARIANO CUBI SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, APARTHOTEL MARIANO CUBI SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la reserva

APARTHOTEL MARIANO CUBI SL (www.aparthotelmarianocubi.com) informa que el procediment de reserva a través de les pàgines web ve detallat a l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, APARTHOTEL MARIANO CUBI SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web.

Per la reserva amb APARTHOTEL MARIANO CUBI SL a través del vostre lloc web, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per accedir als llocs web d'APARTHOTEL MARIANO CUBI SL i la contractació per mitjà d'aquests. L'usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Un cop efectuada la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva en pantalla, i aquesta podrà imprimir com a comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tenen validesa com a factura.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, APARTHOTEL MARIANO CUBI SL ofereix a l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves , les característiques i els preus. Tot i això, APARTHOTEL MARIANO CUBI SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes i/o serveis oferts a cada moment per la website d'APARTHOTEL MARIANO CUBI SL es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes i/o serveis esmentats.

Indicació dels preus.

Cada possible reserva oferta tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, APARTHOTEL MARIANO CUBI SL ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Els preus no inclouen la taxa turística. L'impost municipal per estada és de 1,21€ per nit i per persona, per a un màxim de 7 nits i no aplicable a menors de 16 anys.

Disponibilitat.

La disponibilitat de les ofertes ofertes per APARTHOTEL MARIANO CUBI SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que APARTHOTEL MARIANO CUBI SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquell moment. En aquest cas, APARTHOTEL MARIANO CUBI SL remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

Formes de pagament.

APARTHOTEL MARIANO CUBI SL sol·licita a les reserves a través de la seva pàgina web les dades d'una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir-ne l'efectivitat.

Us recordem que l'establiment no efectua cap càrrec a la targeta de crèdit a les reserves normals. La targeta s'utilitza només com a garantia. L'establiment es reserva el dret de comprovar la validesa de la targeta de crèdit abans de l'arribada del client.

En cas de reserves no reemborsables, l'hotel carregarà l'import total de la reserva.

La factura corresponent a la reserva, se saldarà directament a l'establiment, ja sigui en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de qualsevol altra manera acceptada per l'establiment.

Cancel·lació de la reserva.

Si la cancel·lació s'efectua amb més de 24 hores d'antelació, l'establiment no farà càrrecs. Si la cancel·lació s'efectua amb menys de 24 hores d'antelació, facultarà l'establiment a carregar el número de targeta de crèdit facilitada la quantitat de la primera nit.

En cas de reserves no reemborsables, en el moment de la reserva es carregarà a la targeta de crèdit. Aquesta reserva no es podrà modificar ni cancel·lar un cop confirmada.

Desistiment.

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.