Reunions-Convencions-Formacions-Mariano Cubi Aparthotel Barcelona

Mariano Cubi Aparthotel Barcelona disposa d'una sala de reunions de 65m2 presentada amb equips audiovisuals i amb capacitat màxima per a 40 persones, depenent de la configuració desitjada. A més hi ha la possibilitat d'habilitar altres espais per a grups més reduïts amb diferents propostes adequades a cada necessitat.